Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sa Pa không ký ức

Không thể nhận ra Sa Pa qua tấm ảnh này.
Không thể nhận ra Sa Pa qua tấm ảnh này.