“Rừng” người tắm biển cầu may giữa trưa Tết Đoan Ngọ