Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rực rỡ “thành phố hoa” bên bờ sông Tiền

Với lợi thế địa lý, truyền thống tay nghề và đầu tư khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của chính quyền... Sa Đéc được biết đến hư thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL. (Ảnh: Lục Tùng)
Với lợi thế địa lý, truyền thống tay nghề và đầu tư khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của chính quyền... Sa Đéc được biết đến hư thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL. (Ảnh: Lục Tùng)