Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rợn người bộ tộc khai quật hài cốt cùng tham gia lễ hội