Rơi vào ổ phục kích của đàn sư tử, linh dương đầu bò chết thảm