Ra mắt ứng dụng tra cứu thông tin du lịch tự động trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam

Đây là kênh thông tin tra cứu du lịch tự động mới trên tin nhắn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
Đây là kênh thông tin tra cứu du lịch tự động mới trên tin nhắn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.