TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Quy Nhơn, nắng, gió và yêu thương

Vẻ đẹp của biển Quy Nhơn.
Vẻ đẹp của biển Quy Nhơn.