Quảng Trị: Mũi Trèo sẽ trở thành điểm du lịch dã ngoại lý tưởng

Mũi Trèo nhìn từ trên cao. Ảnh: Hưng Thơ.
Mũi Trèo nhìn từ trên cao. Ảnh: Hưng Thơ.
Mũi Trèo nhìn từ trên cao. Ảnh: Hưng Thơ.