Quảng Ninh: Gần 1 triệu khách du lịch đến nghỉ dưỡng, vui xuân dịp Tết

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long và lãnh đạo TP. Hạ  Long cùng các cơ quan du lịch chào đón những đoàn  du khách quốc tế đến thăm vịnh Hạ Long dịp xuân 2018. Ảnh: Q.T.V
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long và lãnh đạo TP. Hạ Long cùng các cơ quan du lịch chào đón những đoàn du khách quốc tế đến thăm vịnh Hạ Long dịp xuân 2018. Ảnh: Q.T.V
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long và lãnh đạo TP. Hạ Long cùng các cơ quan du lịch chào đón những đoàn du khách quốc tế đến thăm vịnh Hạ Long dịp xuân 2018. Ảnh: Q.T.V