Quảng Ninh 4 ngày lễ: Cửa khẩu kẹt cứng, biển đông nghịt người

Bãi tắm Bãi Cháy luôn ken đặc du khách những ngày lễ. Ảnh: N.H
Bãi tắm Bãi Cháy luôn ken đặc du khách những ngày lễ. Ảnh: N.H
Bãi tắm Bãi Cháy luôn ken đặc du khách những ngày lễ. Ảnh: N.H