BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Quan Lạn, nếu ai đã một lần từng đến ...

Đứng giữa cánh đồng cỏ cháy, tận hưởng hương thơm của nhựa cỏ, bạn sẽ có cảm giác như đứng giữa một thảo nguyên ngay cạnh biển.
Đứng giữa cánh đồng cỏ cháy, tận hưởng hương thơm của nhựa cỏ, bạn sẽ có cảm giác như đứng giữa một thảo nguyên ngay cạnh biển.
Đứng giữa cánh đồng cỏ cháy, tận hưởng hương thơm của nhựa cỏ, bạn sẽ có cảm giác như đứng giữa một thảo nguyên ngay cạnh biển.