Phượt để làm gì?

Ảnh: Lam Linh.
Ảnh: Lam Linh.
Ảnh: Lam Linh.
Lên top