Phủ sóng wifi internet miễn phí ở thành phố du lịch Hạ Long

Một điểm phát vifi miễn phí tại ngã từ Cột Đồng Hồ, TP. Hạ Long. Ảnh: QTV
Một điểm phát vifi miễn phí tại ngã từ Cột Đồng Hồ, TP. Hạ Long. Ảnh: QTV
Một điểm phát vifi miễn phí tại ngã từ Cột Đồng Hồ, TP. Hạ Long. Ảnh: QTV