Phố biển Cửa Lò rạo rực trước mùa du lịch mới

Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, với chủ đề "Cửa Lò - Hội tụ vào tỏa sáng". Ảnh: Xuân Nhường
Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, với chủ đề "Cửa Lò - Hội tụ vào tỏa sáng". Ảnh: Xuân Nhường
Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, với chủ đề "Cửa Lò - Hội tụ vào tỏa sáng". Ảnh: Xuân Nhường