Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phiên chợ cổ dưới chân núi Hoàng Liên Sơn

Góc bày bán lợn mán (hay còn gọi là lợn tên lửa) của những người phụ nữ Mông ở chợ phiên San Thàng.
Góc bày bán lợn mán (hay còn gọi là lợn tên lửa) của những người phụ nữ Mông ở chợ phiên San Thàng.