Phiên chợ cổ dưới chân núi Hoàng Liên Sơn

Góc bày bán lợn mán (hay còn gọi là lợn tên lửa) của những người phụ nữ Mông ở chợ phiên San Thàng.
Góc bày bán lợn mán (hay còn gọi là lợn tên lửa) của những người phụ nữ Mông ở chợ phiên San Thàng.
Góc bày bán lợn mán (hay còn gọi là lợn tên lửa) của những người phụ nữ Mông ở chợ phiên San Thàng.