Phát triển mô hình du lịch y tế ở TPHCM: Đầy tiềm năng hay phải giải quyết xong bài toán quá tải?

Bệnh viện Từ Dũ quá tải thường xuyên.  Ảnh: T.L
Bệnh viện Từ Dũ quá tải thường xuyên. Ảnh: T.L
Bệnh viện Từ Dũ quá tải thường xuyên. Ảnh: T.L