Phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên: Làm gì để tạo sự khác biệt?

Phơi hương tại làng nghề làm hương xạ Cao Thôn. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Phơi hương tại làng nghề làm hương xạ Cao Thôn. Ảnh: TRẦN VƯƠNG