Phát động cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển phát động cuộc thi viết về du lịch "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận". Ảnh: Đăng Huỳnh.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển phát động cuộc thi viết về du lịch "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận". Ảnh: Đăng Huỳnh.