Phát động cuộc thi "The Best Korea Winter tour 2017 - 2018"