Núi cấm, Ngũ động Thi sơn - thơ mộng và kì vĩ

Các bạn trẻ ngao du núi Cấm. Ảnh. Hoàng Huế
Các bạn trẻ ngao du núi Cấm. Ảnh. Hoàng Huế