Ninh Bình: Thực hiện nghi thức mở cửa đền tại lễ hội Hoa Lư năm 2018

Các đại biểu dân hương tại lễ mở cửa đền. Ảnh: NT
Các đại biểu dân hương tại lễ mở cửa đền. Ảnh: NT
Các đại biểu dân hương tại lễ mở cửa đền. Ảnh: NT