Những điểm chơi Tết ở Bạc Liêu

Cụm Nhà công tử Bạc Liêu là địa điểm khó bỏ qua mùa xuân này. Ảnh: Nhật Hồ
Cụm Nhà công tử Bạc Liêu là địa điểm khó bỏ qua mùa xuân này. Ảnh: Nhật Hồ
Cụm Nhà công tử Bạc Liêu là địa điểm khó bỏ qua mùa xuân này. Ảnh: Nhật Hồ