Nhộn nhịp tươi vui lễ hội dù lượn Khau Phạ

Những chiếc dù lượn điểm xuyết trên nền trời xanh. Ảnh. Đinh Huy
Những chiếc dù lượn điểm xuyết trên nền trời xanh. Ảnh. Đinh Huy
Những chiếc dù lượn điểm xuyết trên nền trời xanh. Ảnh. Đinh Huy
Lên top