Khánh Hòa

Nhiều rạn san hô gần bờ ở vịnh Nha Trang đã chết

Nhiều rạn san hô ở khu vực biển từ Hòn Chồng đến Hòn Một (vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chết. Ảnh: PV
Nhiều rạn san hô ở khu vực biển từ Hòn Chồng đến Hòn Một (vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chết. Ảnh: PV
Nhiều rạn san hô ở khu vực biển từ Hòn Chồng đến Hòn Một (vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chết. Ảnh: PV