Phú Yên

Nhà thờ Mằng Lăng - dấu tích kiến trúc Gothic cổ xưa