Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phú Yên

Nhà thờ Mằng Lăng - dấu tích kiến trúc Gothic cổ xưa