Người dân trên thế giới ăn gì để chữa bệnh khi bị ốm?