Người dân Hà Nội "chen chân" đến Văn Miếu vui Tết Trung thu

Trong 3 đêm 29, 30.9 và 1.10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra sự kiện văn hóa đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu - “Thu Vọng Nguyệt”.
Trong 3 đêm 29, 30.9 và 1.10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra sự kiện văn hóa đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu - “Thu Vọng Nguyệt”.
Trong 3 đêm 29, 30.9 và 1.10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra sự kiện văn hóa đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu - “Thu Vọng Nguyệt”.