Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngựa suýt mất chân vì vô cớ lao tới tấn công cá sấu