Ngợp giữa thành Rome trên dãy Alps

Từ một ngôi nhà ở Courmayer có thể nhìn thấy rặng núi tuyết Alps với đỉnh Mont Blanc.
Từ một ngôi nhà ở Courmayer có thể nhìn thấy rặng núi tuyết Alps với đỉnh Mont Blanc.