Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngoạn mục màn phi xe đạp đầy mạo hiểm trên sườn núi