TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Nghìn năm Hoa Lư

Tràng An nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh họa
Tràng An nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh họa