Nghệ An: Báo Lao Động đạt hai giải khuyến khích cuộc thi viết về du lịch biển Cửa Lò

Năm 2017, Cửa Lò thu hút 2,47 triệu du khách. Ảnh: Xuân Nhường
Năm 2017, Cửa Lò thu hút 2,47 triệu du khách. Ảnh: Xuân Nhường
Năm 2017, Cửa Lò thu hút 2,47 triệu du khách. Ảnh: Xuân Nhường