Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngắm khu Du lịch Núi Sam - Châu Đốc trước giờ “lên cấp” Quốc gia