Ngắm khu Du lịch Núi Sam - Châu Đốc trước giờ “lên cấp” Quốc gia