Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Nem chua – đặc sản xứ Thanh