BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Một thoáng quê nhà

Biển Ninh Thuận.
Biển Ninh Thuận.
Biển Ninh Thuận.
Lên top