BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Một lần ghé Pắc Bó

Cảnh đẹp núi rừng Pắc Bó. Ảnh: PV
Cảnh đẹp núi rừng Pắc Bó. Ảnh: PV
Cảnh đẹp núi rừng Pắc Bó. Ảnh: PV