Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mất cảnh giác, trâu rừng rơi vào ổ phục kích của bầy sư tử