Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Maqluba, giai điệu từ Trung Đông

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai