Luật Du lịch mới “ép” hướng dẫn viên vào hội với mức phí quá cao?

Luật du lịch mới sắp có hiệu lực khiến cho nhiều hướng dẫn viên lo lắng. (Ảnh: Minh Quân)
Luật du lịch mới sắp có hiệu lực khiến cho nhiều hướng dẫn viên lo lắng. (Ảnh: Minh Quân)
Luật du lịch mới sắp có hiệu lực khiến cho nhiều hướng dẫn viên lo lắng. (Ảnh: Minh Quân)
Lên top