Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lóa mắt trước vườn hoa lớn nhất thế giới tại Dubai