Linh thiêng lễ hội Đền - Đình Kim Liên 2018

Lễ hội Đền - Đình Kim Liên hàng năm luôn thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân. Ảnh: Sơn Tùng
Lễ hội Đền - Đình Kim Liên hàng năm luôn thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân. Ảnh: Sơn Tùng
Lễ hội Đền - Đình Kim Liên hàng năm luôn thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top