Lên xứ Mộc thưởng thức măng ngọt đầu mùa

Măng ngọt đầu mùa. Ảnh. Hoàng Huế
Măng ngọt đầu mùa. Ảnh. Hoàng Huế
Măng ngọt đầu mùa. Ảnh. Hoàng Huế

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top