Lễ hội văn hóa thế giới thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju kéo dài trong 23 ngày

Lễ hội diễn ra ở Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Lễ hội diễn ra ở Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Lễ hội diễn ra ở Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Lên top