Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo

Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo
Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo
Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo
Lên top