Lễ hội hoa hồng: Người dân bức xúc vì mua vé, đợi suốt buổi sáng không được vào

Rất đông người dân mua vé, chờ đợi gần hết buổi sáng mà chưa được vào đảo hoa hồng.
Rất đông người dân mua vé, chờ đợi gần hết buổi sáng mà chưa được vào đảo hoa hồng.
Rất đông người dân mua vé, chờ đợi gần hết buổi sáng mà chưa được vào đảo hoa hồng.
Lên top