Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya ở Gia Lai

Thác Mơ vừa được khai thác làm du lịch tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Thác Mơ vừa được khai thác làm du lịch tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.