Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạnh gáy với hàng trăm hồn ma vật vờ trên phố trong lễ hội xác sống