Lãng mạn trên đường vào “Tuyệt tình cốc” ở Cao Bằng