Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Làng gốm cổ bên sông Hồng

Lên top