Lấn biển vịnh Nha Trang hơn 17.000m2 bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Dự án lấn vịnh Nha Trang hơn 17.000m2. Ảnh: PV
Dự án lấn vịnh Nha Trang hơn 17.000m2. Ảnh: PV